Dostępność w publikacjach w formacie EPUB 3

Dla przygotowujących publikacje w standardzie EPUB 3 na pewno przydatne okażą się zasoby zebrane w tym miejscu.Niestety, wszystkie po angielsku. Są tam wskazówki do pracy z konkretnymi narzędziami, na przykład Adobe, sztuczki i całe publikacje traktujące problem szeroko. Podsyłajcie wydawnictwom przygotowującym e-booki.