Unlimited! Zaproszenie na międzynarodową konferencję o dostępności wydarzeń

W imieniu Uniwersytetu w Antwerpii oraz Fundacji Widzialni, którą mam przyjemność reprezentować w komitecie naukowym wydarzenia, serdecznie zapraszam na konferencję poświęconą dostępności eventów. Konferencja odbędzie się 29 kwietnia 2016 roku w Belgii pod hasłem Unlimited. Już dziś Organizatorzy zapraszają do nadsyłania propozycji wystąpień.

Monika Szczygielska

A w zaproszeniu Organizatorzy piszą tak:

Dostępność szybko staje się dziś standardową i integralną częścią wielu wydarzeń na żywo. Projekt Unlimited chciałby oddać hołd temu rozwojowi i nakreślić mapę aktualnego stanu gry, skupiając się m.in. na audiodeskrypcji, napisach dla niesłyszących i języku migowym.

Badania (www.adlabproject.eu) pokazały, że dostępność wydarzeń staje się coraz bardziej powszechna na całym świecie. Niemniej jednak istnieje wielka różnica w sposobie i tempie, w jakim dostępność jest rozwijana oraz w dziedzinach, w których zyskuje ona na znaczeniu. W rzeczywistości, kierunek zmian i ich odmienność mogą mieć kluczowe znaczenie dla dostępności. Priorytetowe rodzaje i formy dostępności mogą różnić się w zależności od regionu i kraju, a dostępność nie zawsze jest nakierowana na potrzeby grup docelowych. Może mieć to związek ze sposobem, w jakim inicjatywy są wspierane i dotowane przez władze samorządowe i/lub rządowe. A to ma z kolei wpływ na zakres dostępnych konstrukcji, na przykład pod względem ilości produkcji, które są udostępnione w pierwszej kolejności, czy też czy dostępność jest realizowana przez wolontariuszy lub profesjonalistów i w jakim stopniu rozwiązania technologiczne odgrywają w nich rolę. Ostatni, ale nie mniej ważny, jest lobbing organizacji, który
okazuje się być kluczowy dla rozszerzenia przepisów i podniesienia jakości dostępności podczas wydarzeń na żywo.

Organizatorzy Sympozjum zapraszają do zaangażowania się w projekt naukowców, praktyków, fachowców, inwestorów, decydentów i użytkowników projektowania włączającego i dostępnej postprodukcji dla teatru, baletu, występów hybrydowych, sportowych i innych wydarzeń (kulturalnych) realizowanych na żywo, które są (lub powinny być) dostępne.

Propozycje wystąpień można wysyłać do 1 października przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Uniwersytetu w Antwerpii.

Monika Szczygielska