Pierwszy konkurs na dofinansowanie projektów informatycznych z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska

Nie mogę sobie odmówić przyjemności napisania tej kwoty: 945500000 złotych na projekty informatyczne w pierwszym konkursie w ramach POPC (Program Operacyjny Cyfrowa Polska). Jest to równowartość około 3000 mieszkań w Warszawie. I wszystkie te projekty muszą spełniać wymagania WCAG 2.0! Muszą, bo zostało to zapisane zarówno w programie operacyjnym, jak i w wymaganiach konkursowych. Za te gigantyczne pieniądze mają powstać systemy informatyczne wspomagające informatyzację administracji publicznej, a przy tym – oferować usługi dla obywateli. Dlatego dostępność jest tutaj równie ważna, jak prostota używania, niezawodność i bezpieczeństwo. Sama strona podlinkowana powyżej jest słabo dostępna, a ściślej – ma wiele banalnych do likwidacji błędów dostępności. Warto nad tym popracować, by nie dawać złego przykładu. Wkrótce zacznie się czas monitorowania powstających systemów, bo muszą być skończone w ciągu 3 lat od podpisania umowy, więc w połowie 2018 roku. Będziemy monitorować w ramach komitetu monitorującego, czy dostępność jest faktyczna, czy tylko zadeklarowana na papierze.