Wyniki badania przeprowadzonego wśród specjalistów od dostępności

Firma WebAIM opublikowała wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób uważających się za specjalistów w obszarze dostępności. Pełne wyniki dostępne są w raporcie WebAIM: Survey of Web Accessibility Practitioners Results. Można w nim znaleźć informacje na temat struktury płciowej i wiekowej, która dosyć poważnie różni się od spotykanej w innych podsektorach ICT – więcej jest kobiet i osób w średnim wieku. Ciekawie było też spojrzeć na zarobki, chociaż ja i tak mieszczę się w tej najniższej podgrupie, nad czym boleję niezmiernie. Warto też zwrócić uwagę, że dostępność to domena rejonów bardziej rozwiniętych, tzn. Ameryki Północnej i Europy, a jest niemal nieobecna w Azji i Afryce. No cóż… Piramida potrzeb robi swoje. Dla mnie wyniki są interesujące, bo to pierwszy tego typu obraz tej niewielkiej grupy zawodowej, do której chcę się zaliczać.