NETMundial – dostępność treści to prawo człowieka

Kończy się NETMundial – międzynarodowe spotkanie poświęcone zarządzaniu Internetem. Dokumentem podsumowującym jest NETmundial Multistakeholder Statement, który określa ramy dla dalszego rozwoju i zarządzania globalną siecią. Autorzy wskazują w nim konieczność respektowania praw człowieka w przestrzeni cyfrowej tak samo, jak w przestrzeni fizycznej. Obok prawa do swobodnej wypowiedzi, czy do prywatności, nie zapomniano też o dostępności:

Accessibility: persons with disabilities should enjoy full access to online resources Promote the design, development, production and distribution of accessible information, technologies and systems on the internet.

Powołano się przy tym na Konwencję NZ o prawach osób niepełnosprawnych, analogicznie do Powszechnej deklaracji praw człowieka. To bardzo ważny sygnał, że dostępność treści i technologii cyfrowych staje się prawem człowieka i powinna być w taki sposób traktowana. A zatem nie jako “dodatkowe udogodnienie”, ale coś zupełnie fundamentalnego i w głównym nurcie projektowania. Nie wiem, czyja to zasługa, ale bardzo dziękuję.