Rząd przyjął Program Operacyjny “Polska Cyfrowa”

Na posiedzeniu Rady Ministrów 8 stycznia przyjęto treść Programu Operacyjnego “Polska Cyfrowa”. Uczestniczyłem w powstawaniu tego programu z ramienia Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, więc czuję się w obowiązku napisać kilka słów na jego temat.

Dostępność w tym dokumencie jest bardzo silnie akcentowana. Wielokrotnie wspominany jest obowiązek tworzenia systemów zgodnych ze specyfikacją WCAG 2.0 jako elementu niezbędnego dla cyfrowego włączenia niepełnosprawnych obywateli. Ta grupa jest wymieniona jako jedna z najbardziej narażonych na cyfrowe wykluczenie, a jej uczestnictwo wynosi mniej niż 40 procent.

Nauczeni doświadczeniem, jakie rodzi pojęcie dostępności, autorzy programu dwukrotnie wskazują jego podwójne znaczenie, posługując się angielskimi słowami “availability” i “accessibility”. Nikt już nie może twierdzić, że POPC mówi jedynie o podłączaniu kabelków, żeby Internet był dostępny w każdym domu. Ażeby było jeszcze jaśniej, wśród zasad horyzontalnych wymienia się znowu wprost zgodność z WCAG 2.0 jako element obowiązkowy. A jakby komuś było tego jeszcze za mało, to dodano także odpowiednie zapisy odnośnie digitalizacji zasobów dóbr kultury. Poniżej cytat z programu:

Zaprojektowane systemy będą zobligowane do wypełniania standardów WCAG 2.0., np. niezbędne jest, aby proces digitalizacji obejmował OCR (Optical Character Recognition) i tworzenie usług dodatkowych (np. audiodeskrypcja, czy też napisy dla osób niesłyszących i tłumaczenia na język migowy). (s. 68)

Program został przesłany do Brukseli w celu zaakceptowania jego treści. Potem zaczną się projekty, spełnianie obowiązków i świat stanie się może troszkę bardziej dostępny. Czego sobie i Wam życzę.