Nagranie wystąpienia z Copycamp

Dobrzy ludzie z Fundacji “Nowoczesna Polska” nagrali moje wystąpienie podczas konferencji Copycamp, poświęcone problemom na styku dostępności i prawa autorskiego. Jest to nagranie pouczające, z którego można się dowiedzieć, jak nie wygłaszać prezentacji. Strasznie się męczyłem słuchając samego siebie, ale jeżeli ktoś jest odważny i odporny – niechaj obejrzy.

https://www.youtube.com/watch?v=fXHzGgoPwe8