W Parlamencie Europejskim przegłosowano stanowisko w sprawie dyrektywy o dostępności stron internetowych

Dziś europosłowie przegłosowali stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie dyrektywy o dostępności stron www sektora publicznego. Od roku nad dokumentem pracował europoseł Rafał Trzaskowski i to on odpowiada za ambitne w stosunku do pierwotnych propozycji Komisji Europejskiej stanowisko PE.

Oficjalny komunikat europosła Rafała Trzaskowskiego znajduje się na jego stronie internetowej: Internet dla wszystkich!

Dokument jasno i precyzyjnie mówi, że dostępne mają być wszystkie bez wyjątku strony administracji publicznej oraz strony www innych podmiotów realizujących zadania publiczne. Dotyczy to stron instytucji (bez względu na formę prawną, stowarzyszeń, fundacji, kościołów, firm a nawet osób fizycznych), które do realizacji zadań wykorzystały środki publiczne (bez znaczenia samorządowe, rządowe, czy bezpośrednio z funduszy UE). Zadania publiczne realizowane przez inne podmioty to:

(1) Usługi sieciowe: dostarczania gazu, ciepła, energii elektrycznej i wody, usług pocztowych, sieci komunikacji elektronicznej,
(2) Transport,
(3) Edukacja podstawowa, średnia, wyższa i dorosłych,
(4) Zabezpieczenia społeczne obejmujące podstawowe ryzyka w życiu (w tym co najmniej te związane ze zdrowiem, wypadkami przy pracy, bezrobociem, emeryturami i niepełnosprawnością),
(5) Usługi w zakresie ochrony zdrowia,
(6) Opieka nad dziećmi,
(7) Działalność kulturalna i informacja turystyczna,

Dyrektywa doprecyzowuje, kto ma obowiązek posiadania dostępnych stron www. W polskich realiach prawnych np. reguluje sytuację stron www dentystów i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych na kontraktach z NFZ, prywatnych teatrów korzystających z publicznych dotacji czy przedszkoli prowadzonych przez kościoły.

Druga istotna dla Polski zmiana to dostępność transmisji on-line. Napisy na żywo w transmisji online będą standardem od początku 2017 roku. O tym, że jest to już technologicznie możliwe pisałam w poprzednim artykule.

Trzecia to powołanie organu wykonawczego oraz wdrożenie mechanizmów monitorujących i sprawozdawczych.

Czeka nas więc nowelizacja Rozporządzenia Rady ministrów o Krajowych Ramach Interoperacyjności… z 2012 roku.

Jeśli stanowisko Parlamentu zostanie zaakceptowane przez Radę, czyli państwa członkowskie, dyrektywa zostanie przegłosowana w PE i wejdzie w życie od 1.01.2015 roku.