Kody CAPTCHA z NJU.mobile

Jestem wrogiem kodów zabezpieczających CAPTCHA. Przede wszystkim tych najbardziej rozpowszechnionych polegających na przepisywaniu rozmazanych znaków. Jednak dzisiaj trafiłem na ciekawe rozwiązanie, które też nie jest dostępne dla wszystkich, ale przynajmniej widać w nim kreatywne podejście. Mowa tu o kodzie zabezpieczającym formularz kontaktowy do NJU.mobile.

Użytkownik ma za zadanie wybrać jeden z czterech obrazków, który nie pasuje do pozostałych. Do tego celu ma cztery przyciski typu radio i już. Nie ma żadnego przepisywania kodów z rozmazanej grafiki lub bełkotu audio, a zagadka jest na tyle prosta, że niemal każdy sobie z nią poradzi. Do tego jest też link “Czytaj”, po którego kliknięciu głośno i wyraźnie słychać instrukcje dla użytkownika, który obrazków zobaczyć nie może.

W moim wypadku należało wybrać jeden z czterech obrazków przedstawiających dąb, planetę Saturn, sosnę i palmę. Głos lektora odczytał tą informację perfekcyjnie i po pewnym wahaniu wybrałem Saturna. A teraz łyżeczka dziegciu.

Chociaż ten kod z pewnością jest dostępny dla większej liczby użytkowników, niż te standardowe, to jednak nie dla wszystkich. Nie skorzystają z nich osoby głuchoniewidome i część osób niepełnosprawnych intelektualnie. Można też poprawić to zabezpieczenie dla każdego użytkownika przez dosyć proste modyfikacje.

Po pierwsze – należy jakoś ponumerować pola radio, bo w tej chwili nie ma pewności, które tak naprawdę jest pierwsze, a które ostatnie. Można użyć zwykłej etykietki LABEL dla rozwiązania tego problemu. Po drugie – trzeba dodać do obrazków teksty alternatywne. W ten sposób z zabezpieczeniem będą mogli poradzić sobie użytkownicy głuchoniewidomi, korzystający z monitorów brajlowskich. Po trzecie – warto przetestować skuteczność zabezpieczenia w wypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Pierwsi raczej poradzą sobie z zagadkami, a drudzy… Sam jestem ciekawy. W każdym razie cieszę się ze zmiany myślenia o zabezpieczenia CAPTCHA.