Jeszcze przez kilka godzin można składać wnioski o dofinansowanie projektów ze środków norweskich, islandzkich i liechtensteińskich (czy tak się to pisze?) oferowanych przez Fundację im. Stefana Batorego. W tym programie dla organizacji pozarządowych promowana jest dostępność, a ściślej – dostępność informacji elektronicznej. W poradniku dla wnioskodawców na stronie 31 można znaleźć ciepłą zachętę do korzystania z publikacji wydawanych przez Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni oraz ze specyfikacji WCAG 2.0. Co prawda nie jest to element obowiązkowy, ale zalecany i być może brany pod uwagę przy ocenie wniosków. Oby więcej tego typu inicjatyw. A do tego – nasi górą!