Nowa Zelandia opublikowała standardy dostępności i użyteczności publicznych stron internetowych

Rząd Nowej Zelandii opublikował dwa dokumenty standaryzacyjne, z którymi muszą być zgodne serwisy internetowe. Są to:

  1. Web Accessibility Standard 1.0 – standard dotyczący dostępności serwisów internetowych.
  2. Web Usability Standard 1.0 – standard dotyczący użyteczności serwisów internetowych.

W praktyce standard dostępności to obowiązek spełniania WCAG 2.0 na poziomie AA. Są tam jednak czasowe wykluczenia oraz ciekawe doprecyzowanie sposobu tworzenia map. Nawiasem mówiąc – mapy mają być publikowane w otwartych standardach, możliwych do odczytania maszynowo.