Bezpłatne audyty dostępności serwisów internetowych i wsparcie techniczne dla administracji publicznej

Są jeszcze wolne miejsca w projekcie finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W jego ramach podmioty administracji publicznej mogą mieć za darmo audyt dostępności ich serwisów internetowych oraz wsparcie techniczne w modyfikacji. Bliższe informacje można znaleźć na stronie projektu. To jest prawdziwa okazja, bo audyt nie jest rzeczą tanią i warto skorzystać. Realizatorzy informują, że dysponują jeszcze 55 miejscami.