Dla uporządkowania wiedzy na temat wymagań rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności postanowiłem skopiować treść załącznika i uczynić go nieco bardziej interaktywnym. Dodałem linki do opisów kryteriów sukcesu, co pomoże nieco zrozumieć te wymagania. Dokonałem też dwóch poprawek korektorskich w błędach, które zakradły się do treści tego załącznika:

  1. W tytule załącznika przesunąłem nawias zamykający za skrót WCAG, bo autor umieścił go za numerem.
  2. poprawiłem czeski błąd w nagłówku kolumny zamieniając WCGA na WCAG.

WYMAGANIA Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0DLA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W systemie teleinformatycznym podmiotu służącym do realizacji zadania publicznego należy zapewnić spełnienie następujących wymagań:

Lp. Zasada Wymaganie Pozycja w WCAG 2.0 Poziom
1. Zasada 1-Postrzeganie Wymaganie 1.1 1.1.1 A
2. Wymaganie 1.2 1.2.1 A
3. 1.2.2
4. 1.2.3
5. Wymaganie 1.3 1.3.1 A
6. 1.3.2
7. 1.3.3
8. Wymaganie 1.4 1.4.1 A
9. 1.4.2
10. 1.4.3 AA
11. 1.4.4
12. 1.4.5
13. Zasada 2 – Funkcjonalność Wymaganie 2.1 2.1.1 A
14. 2.1.2
15. Wymaganie 2.2 2.2.1 A
16. 2.2.2
17. Wymaganie 2.3 2.3.1 A
18. Wymaganie 2.4 2.4.1 A
19. 2.4.2
20. 2.4.3
21. 2.4.4
22. 2.4.5 AA
23. 2.4.6
24. 2.4.7
25. Zasada 3 – Zrozumiałość Wymaganie 3.1 3.1.1 A
26. 3.1.2 AA
27. Wymaganie 3.2 3.2.1 A
28. 3.2.2
29. 3.2.3 AA
30. 3.2.4
31. Wymaganie 3.3 3.3.1 A
32. 3.3.2
33. 3.3.3 AA
34. 3.3.4
35. Zasada 4 – Kompatybilność Wymaganie 4.1 4.1.1 A
36. 4.1.2