Prezentacja o WCAG 2.0 w standardzie Slidy

Publikowanie w Internecie prezentacji oznacza zazwyczaj podlinkowania dokumentu Powerpoint, Impress lub PDF. Każdy z nich wymaga posiadania odpowiedniej aplikacji klienckiej do ich otwarcia i to najlepiej w możliwie nowej wersji. Drugim możliwym podejściem jest użycie któregoś z zaawansowanych serwisów do tworzenia i publikowania prezentacji w rodzaju Slideshare lub Prezi. One jednak są całkowicie lub częściowo niedostępne. Jest jednak jeszcze jedna ścieżka, chociaż mało popularna, wyświetlanie prezentacji w samej przeglądarce internetowej.

Współczesne przeglądarki mają ogromne możliwości wyświetlania HTML, XHTML, CSS i wykonywania skryptów JavaScript. Aż się prosi, by zaprząc je do wyświetlania czegoś więcej, niż stron internetowych. Dlatego powstały rozwiązania pozwalające na wyświetlanie prezentacji. Są to między innymi:

  • Slidy zaproponowany przez W3C,
  • Slideous,
  • DZSlides – oparty o HTML 5 i CSS 3,
  • S5 – A Simple Standards-Based Slide Show System.

Ja wybrałem standard Slidy, który jest wyjątkowo prosty do przygotowania. Można to zrobić ręcznie, chociaż ja użyłem do tego narzędzia Pandoc, którym przekonwertowałem plik źródłowy napisany w Markdown do Slidy HTML. Potem tylko dodanie deklaracji języka polskiego i plik można było wrzucić na serwer.

Pomiędzy slajdami można się przesuwać klawiszami PgUp i PgDown, klikając myszą, spacją. Tekst można powiększać klawiszem “B”, a pomniejszać klawiszem “S”. Prezentacja jest bardzo skromna, ale nie ma problemu, by dodawać do niej grafiki, linki, osadzać inne elementy. Po kliknięciu na “Pomoc” można zapoznać się z całą specyfikacją.

Tworzyłem ją dosyć szybko, więc i jakieś drobne błędy mogą się tam znaleźć. Bardziej mi jednak zależało na przedstawieniu technologii i zachęceniu do eksperymentowania z nią. Prezentacja otworzy się w nowym oknie.

WCAG 2.0 w żołnierskich słowach