Zaproszenie na AccessibilityCamp 2013

Na stronie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni ukazało się zaproszenie na pierwszy w Polsce AccessibilityCamp, na razie dla prelegentów i autorów. Bardzo proszę wszystkich o szerokie kolportowanie tej informacji, by dotarła do szerokiego kręgu webmasterów, programistów i projektantów. Chciałbym, żeby impreza się udała i zamierzam brać w niej aktywny udział. Skromne zasoby na temat dostępności w polskim Internecie świadczą, że temat jest wciąż słabo eksplorowany, a potrzeba jest duża. Szerujcie!