Konsekwentna nawigacja (WCAG 2.0 SC 3.2.3, poziom AA)

Użytkownicy serwisów internetowych wykonują wiele czynności na pamięć. W szczególności dotyczy to tych, którzy mają problemy z dostępnością treści. Dlatego bardzo ważne jest zachowanie w całym serwisie systemu nawigacji w tym samym miejscu i w tej samej kolejności.

Kryterium sukcesu 3.2.3 zobowiązuje webmasterów do projektowania serwisów internetowych z uwzględnieniem konsekwentnej nawigacji. System nawigacji może się zmieniać tylko pod wpływem zmian dokonanych przez użytkownika (dostosowanie). Skorzystają na tym:

  • użytkownicy niewidomi i słabowidzący,
  • seniorzy,
  • użytkownicy o obniżonej normie intelektualnej,
  • użytkownicy mający problemy z koncentracją.

Konsekwentna nawigacja jest obecnie standardem w projektowaniu serwisów internetowych, ale w WCAG została wskazana jako element podnoszący dostępność. Elementy interfejsu powinny znajdować się tam, gdzie spodziewa się ich użytkownik. Takie podejście jest zgodne także z zasadami użyteczności, a nawet uniwersalnego projektowania. Po prostu ułatwia korzystanie wszystkim użytkownikom.