Widoczny fokus (WCAG 2.0 SC 2.4.7, poziom AA)

Dla użytkowników korzystających z klawiatury bardzo ważne jest, by wiedzieć, gdzie znajduje się obecnie fokus. Fokus to punkt uwagi systemu, na którym można dokonywać operacji kontekstowych, na przykład zaznaczyć pole wyboru (checkbox) czy kliknąć link.

Kryterium sukcesu 2.4.7 zobowiązuje projektantów serwisów internetowych, by podczas nawigacji za pomocą klawiatury zawsze widoczny był fokus. Skorzystają na tym:

  • użytkownicy korzystający z klawiatury,
  • użytkownicy słabowidzący,
  • użytkownicy z ograniczeniami kognitywistycznymi.

Domyślnie każda przeglądarka internetowa prezentuje fokus w formie graficznej, na przykład przez podkreślenie lub obwiedzenie ramką elementu. Dla niektórych projektantów wydaje się to być mało estetyczne, więc za pomocą stylów wymuszają ukrycie tego wyróżnienia. Jest to szczególnie uciążliwe podczas wypełniania formularzy i przemieszczania się klawiszem tabulacji po linkach. Bez tego wspomagania użytkownik może się jedynie domyślać, w którym miejscu strony się znajduje.