Zrozumiałe nagłówki i etykiety (WCAG 2.0 SC 2.4.6, poziom AA)

Zrozumiałe nagłówki i etykiety dają użytkownikowi coś bardzo ważnego i pożądanego. Dają pewność w korzystaniu z serwisu internetowego. Kilka zbędnych kliknięć, poczucie niepewności i użytkownik może na zawsze porzucić serwis, by znaleźć inny, który jest dla niego bardziej zrozumiały.

Kryterium sukcesu 2.4.6 zobowiązuje projektantów i redaktorów treści, by tworzone przez nich nagłówki i etykiety były zrozumiałe i prawidłowo opisywały elementy interfejsu. Skorzystają na tym:

 • użytkownicy niewidomi i słabowidzący,
 • użytkownicy z ograniczeniami kognitywistycznymi,
 • użytkownicy z mniejszym doświadczeniem,
 • seniorzy,
 • wszyscy użytkownicy serwisu,
 • właściciel serwisu (SEO).

Nagłówki

Nagłówki służą na stronach internetowych do dzielenia treści na mniejsze kawałki, co ułatwia użytkownikom odbiór informacji. Są też stosowane do oznaczania elementów nawigacyjnych, na przykład menu czy wyszukiwarki. To wszystko są dobre rozwiązania, pod warunkiem że nagłówki w jasny sposób opisóją wydzielony fragment. Niestety – ta zasada może wchodzić w konflikt ze swobodą pisarską, bo nie zawsze umieszczony w artykule śródtytuł opisuje tekst następujący po nim. trzeba tu znaleźć pewną równowagę, co nie zawsze da się zrobić. Warto też przeczytać tekst o prawidłowym stosowaniu nagłówków w dokumentach.

Etykiety

Etykiety to elementy tekstowe opisujące elementy interfejsu. Szczególnie często stosowane są w formularzach, gdzie trzeba precyzyjnie opisać funkcje przycisków lub rodzaj informacji wpisywanych do pola edycyjnego. Etykietami są również teksty alternatywne dla graficznych elementów interfejsu, na przykład linków. Język HTML zawiera kilka znaczników i atrybutów do etykietowania elementów:

 • Znacznik LABEL służący do wiązania etykiet z elementami formularzy.
 • Znacznik LEGEND służący do opisywania grup elementów formularza.
 • Atrybut ALT stosowany przy osadzaniu grafiki zawierający opis alternatywny.
 • Atrybut VALUE dla przycisków określający jego funkcję.
 • Zestaw atrybutów dodatkowych ARIA pozwalających na doprecyzowanie lub przedefiniowanie elementów interfejsu. Projektanci dostają zatem do ręki gotowe rozwiązania, z których powinni korzystać. Przy czym ważna jest nie tylko strona techniczna, ale także zrozumiałość przekazu. W szczególności dotyczy to wprowadzania przez użytkownika skomplikowanych danych, na przykład daty, gdzie ważne jest przekazanie wielu informacji: czego data dotyczy, jaki ma być format daty, a czasem także z jakiej strefy czasowej korzysta system. Formularze są szczególnym elementem stron internetowych, które wymagają dokładniejszego omówienia, a od projektantów – przetestowania z użytkownikami.