Nigdy nie stosuj obrazu tekstu zamiast tekstu (WCAG 2.0 SC 1.4.9, poziom AAA)

Chcąc być w pełni dostępnym należy stosować bardziej wyśrubowane normy. Dlatego na najwyższym poziomie dostępności w ogóle nie wolno używać tekstu umieszczonego w grafice.

Kryterium sukcesu 1.4.9 zabrania stosowania tekstu umieszczonego w grafice. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy tekst stanowi wyłącznie element ozdobny lub gdy układ tekstu jest kluczowy. Na przestrzeganiu tej zasady skorzystają:

  • użytkownicy słabowidzący,
  • użytkownicy przeglądarek z wyłączonym ładowaniem grafiki,
  • użytkownicy przetwarzający informacje do innych form,
  • użytkownicy wolnych łączy internetowych.

Jest to rozszerzenie kryterium sukcesu 1.4.5, które dopuszczało możliwość odpowiedniego oprogramowania grafiki, by można było powiększać czcionki i zmieniać kolorystykę. Tutaj takie rozwiązanie nie jest już dopuszczalne. Nie dopuszcza się też wyjątków dla znaków firmowych, a zatem nazwy firmy Sony nie można już zastąpić grafiką z ich logotypem.

Czasem jednak tekst umieszczony na obrazie musi znajdować się w konkretnym miejscu i być odpowiednio sformatowany i ta informacja jest kluczowa dla odbioru informacji. W takim wypadku WCAG dopuszcza publikowanie grafik, na których znajduje się tekst i nie jest to naruszeniem zasad dostępności. Do takich materiałów należą między innymi mapy, grafy, schematy i podobne elementy. Zawsze jednak należy się zastanowić, czy nie da się takich informacji zaprezentować w inny sposób, który będzie bardziej dostępny.