Podwyższony kontrast (WCAG 2.0 SC 1.4.6, poziom AAA)

Odpowiedni kontrast pomiędzy tekstem a tłem ogromnie ułatwia, a niektórym wręcz umożliwia odczytanie informacji. Warto zatem, by taki kontrast był zachowany przy przygotowywaniu treści w Internecie. Dla spełnienia wymogu odpowiedniego kontrastu na poziomie AA wystarczy stosowanie SC 1.4.3, ale dla spełnienia poziomu AAA trzeba ten kontrast podwyższyć.

Kryterium sukcesu 1.4.6 określa minimalny kontrast pomiędzy kolorem tekstu a tłem na 7:1, przy czym dotyczy to zarówno tekstu tworzonego w sposób jawny, jak i tego umieszczanego w grafikach. Wyjątek uczyniono dla logotypów i oznaczeń firmowych (ale nie dla całej tożsamości graficznej) oraz dla informacji nieistotnej (na przykład przypadkowych tekstów na fotografiach). Dla tekstów pisanych powiększoną czcionką kontrast może być mniejszy i powinien wynosić przynajmniej 4,5:1. Skorzystają z tego:

  • użytkownicy słabowidzący,
  • daltoniści,
  • seniorzy,
  • użytkownicy drukujący treści internetowe,
  • użytkownicy małych i monochromatycznych wyświetlaczy.

Liczbowo podany kontrast niewiele mówi. Można jednak powiedzieć, że minimalny kontrast (biały na białym) wynosi 1:1, zaś maksymalny (czarny na białym) wynosi 21:1. W praktyce oznacza to stosunek składowych luminancji dwóch kolorów, wyliczanych na podstawie składowych RGB (red, green, blue). A tutaj można zobaczyć wzór na obliczenie kontrastu. Wzór wyświetli się prawidłowo w przeglądarkach interpretujących MatHML, ale w innych także da się odczytać. jest to wzór dosyć skomplikowany, ale na szczęście nie trzeba się nim posługiwać bezpośrednio. Powstało sporo narzędzi obliczających kontrast, ułatwiających pracę webmasterom.